NÄTVERKET
 
                   Skarpnäcks Hembygd

 

Välkommen till vårt nätverk!

Vår verksamhet omfattar stadsdelsområdet Skarpnäck.

Nätverket som bildads i slutet av 2015 är en fortsättning av nätverket Skarpnäcks Gamla Vänner och har en facebokgrupp med det namnet.

Kontakt: Torbjörn Hallström

Äldre nyheter om hemsidan

Sidan om flygfältet uppaterad med ny karta och två youtubefilmer.
(2016-04-28)

----
Hemsidan skapad från hemsidan Gamla Skarpnäcks vänner.
(2016-04-17)