NÄTVERKET
 
                   Skarpnäcks Hembygd

 

Lilla Kasby 1970-tal?

Lilla Kasby 1960-tal?

Camping tidigt 1930-tal

Källare, kanske till tältstuga

Kasbytorpen

1628 nämns torpen Stora och Lilla Kasby för första gången i skrift men de kan ha funnit där tidigare. De var torp under Skarpnäck för att från 1840 ligga under arrendatorn till Listudden.

Stora Kasby låg där upplaget/parkeringen nu ligger nära undergången till Tyresövägen. Lilla Kasby låg vid stranden mot Älta till bredvid dagens motorväg. MCK Daltons stuga är en modernare byggnad som tidigare var vilohem för FHLiS (Föreningen Hjärt och Lungsjuka i Stockholm)

Namnets förled låter som kase (som Vårdkase) och det fanns ockeå en vårdkase vid höjden vid Flaten där fornborgen ligger, till 1836, då en optisk telegraf uppfördes på Galthöjden i Älta i stället. Enligt Gatunamnsboken är förleden Karl och efterleden bol eller böle, 'nyodling', men analys av skrivningen i de aldsta skrifliga källorna från mitten/slutet av 1700-talet ger inte den tolknigen stöd.

Lilla Kasby omnämns i mitten av 1700-talet som roddartorp med uppgift att ro folk till Nacka Bruk. Vintertid gick trafiken med släde över isen. På Lilla Kasby bedrevs då krogrörelse, från 1748 till 1780. Det är möjligt att även Stora Kasby en kort tid omkring 1760 var krog

Från 1781 till sin död 1802 arrenderade sekreteraren Olof Dahlström torpen med Stora Kasby som huvudbyggnad. Från 1806 är torpen åter dagverkstorp, men där Stora Kasby 1830 var så förfallet att torparna flyttade därifrån till Lilla Kasby. Dock bodde en sjömanhustru i Stora Kasby från 1833 till sin död i februari 1834. Lilla Kasby var bebott av torpare till inkorporeringen 1913, från 1878 av Gustaf Gustafsson med hustrun Maria Sofia Andersdotter (hon dog sedan i mars 1913 just som hon blivit stockholmare).

På 1930 talet fanns en campingplats vid sjön där enligt osäker uppgift sommaren 1930 1500 scouter samlades på ett läger. Eventuellt fanns som på Flatenområdet fram till början av 1960-talet också i området tältstugor (se mer om dessa under fliken Flaten) Lilla Kasby beboddes av "får-Olle" som hade sin stora lada i backen ovanför torpet, ladan brändes sedan ner på 1950-talet. IFK Enskedes tog över torpet som klubbstuga 1 augusti 1946, tills den brändes ner 4 november 1996.

Källor/litteratur:
Ragnar Lindbergs anteckningar
Anders Bergmans opublicerade papper om torp i Söderort