NÄTVERKET
 
                   Skarpnäcks Hembygd

 

Hammarbyhöjden på Wikipedia

Galgbacken på Wikipedia

Hammmarbyhöjden

Torp

Vid vägen från Skanstull anlades 1814 en stuga vid en grind - stugan fick heta just Grindstugan. Vagnmakare Johan Berndahl och hans hustru Eva Stina Blomqvist slog sig ned där fram till 1830. Som så många andra ställen kring Skanstull blev även Grindstugan senare ett hemslakteri och var det fram till 1910. Åren 1769-79 anges trädgården vid Hammarby ligga på Udden ut mot Hammarbysjön - det kan den ha gjort både tidigare och senare men namnet används bara dessa år.

Söder om Fredriksdal intill rågången mot Enskede arrenderade en kakelugnsmakare i staden en tomt, som han kallade Mårtensdal - han hette Mårten Östman. Han bodde aldrig där, utan använde tomten som upplagsplats. 1778 övergav han den. Slaktaren Johan Sallander arrenderade stället 1795-98 men även han bodde i staden och arrenderade för den delen flera andra lägenheter i socknen, främst utanför Hornstull. 1805-13 stod krögaren på Stora Tallkrogen för arrendet och senare bosatte sig även vid Mårtensdal hemslaktare.

1768 omtalas Enskede skogvaktarstuga snett emot Skärmarbrink med Dalarövägen emellan. Först på 1820-talet kom man underfund om att skogvaktaren bodde utanför Enskedes ägor! Stället torde redan från början ha varit krog, 1783 omnämnd som Solbaset men från 1791 med det troligen mera adekvata namnet Blåsut. När krögeriet tog slut 1830 övergavs stugan. 1895 byggdes en ny stuga där och slaktaren Johan Albert Enblom och hans hustru Lovisa flyttade dit och idkade hemslakteri. Med öppnandet av Stockholms stads slakthus 1910 tog hemslaktandet slut men vägen till den nya arbetsplatsen blev ju inte så lång. 1798-1815 låg ett Skärmarbrink på Hammarbys mark mittför det äldre enskedetorpet med samma namn.

Källor/litteratur:
Anders Bergmans opublicerade papper om torp i Söderort