NÄTVERKET
 
                   Skarpnäcks Hembygd

 

Till ÅKERVÄGEN               Till TYRESÖVÄGEN

Enskedehallen vid Sockenvägen mellan de Gamlas väg och Rönnvägen

             Hallen 1927
hallen är ritad av Gunnar Asplund. En första halldel (högra) uppfördes 1915, och hela färdigställdes 1921-1922

Spårvagnen kör in från hallspåret på ordinarie spår. Kråkrisvägen just till höger
              Två spårvagnar på väg in i hallspåret

             Vänstra delen av hallen.

Svalor flyger in till sitt bo i hallen.
En interiör till med svarv.
              Inuti

Spårvagnsförarna och konuduktörerna Arbetsledarna
Lunchrum.
                Städerskorna

Attribuering:Många av bilderna är tagna av Bengt Schantz 1950, deras bildnamn börjar med 2202. Bilder som inleds med 2017 kan vara från maj 1931. Övriga är tagna från Spårvägsmuseets bilddatabas.