Flygfältet

Själva flygfältet

Redan på 1920-talet planerades för en möjlig flygstation på fältet, och den raka nuvarande Gamla Tyresövägen väster om fältet anlades på den tiden som en tillfartsväg. Efter beslutet om Bromma 1933 upphörde detta markreservat.

Till juni 1940 anlades sedan flygfältet av Flyghamnsstyrelsen "för jaktplan under krig och för lek och sport under fredstid" med tillhörande militära försvarsanläggningar.

Flygfältet kom aldrig att egentligen användas militärt och redan från januri 1941 började det användas av Stockholms Segelflygklubb. 1 maj 1943 tog sedan klubben över ansvaret för flyganläggningen under villkoret att själva skaffa medel till byggnad av hangarer och verkstad. I juni 1943 var sedan den första ("gamla"-östra) hangaren klar (som sedan användes för motorflygplanen). Insamlingen rapporteras i oktober 1943 gett 90.000 kr vilket dock var långt ifrån att räcka till den urspungligt tänkta anläggningen. Några år senare (oklart exakt när) stod sedan den andra ("nya", västra) hangaren klar som sedan användes för segelflygplanen. Den militära närvaron upprätthölls med beredskapssoldater till slutet av kriget och ansvaret för fältet övergick under 1950-talet till Stockholms stads fritidsförvaltning, även om fältet som militärt objekt slutgiltigt avfördes först 1965.

Flygfältet kom också att användas för andra aktiviter, som motortävlingar, men vid mitten av 1970-talet ansågs ljudnivån störande för närboende, och många aktiviteter förbjöds. Beslut om Skarpnäcksstaden togs 1980, den sista segelflyguppvisningen skedde 1980 och fältet började rivas upp redan året därpå, även om delar av banorna och hangarer var kvar flera år till.

Aktiviteter på fältet

Mest välkänd är segelflygningarna som pågick från början av 1940-talet fram till 1980. Också motortävlingarna som pågick från slutet av 1940-talet till början av 1970-talet var mycket välkända.

Andra aktiviteter på flygfältet:

Området mellan själva flygfältet fram till bebyggelsen i Pungpinan var fram till 1960-talet ett rent jordbruksfält, men därefter anlades där en basebollplan runt 1964 (rustades upp 1974) och en hundkapplöpningsbana.

Fältet 1954, norrut Tyresövägen korsar bilden

 

Hangaren mars 1948 (Foto:Sven Goliath, spårvägsmuseets bilddatabas)

"Nya" hangaren 1977, med hundkappbyggnaden till vänster© Staffan Trägårdh
"Gamla" hangaren 1947
Hangarernas placering inlagd på modern karta
 

Källor/litteratur: