NÄTVERKET
 
                   Skarpnäcks Hembygd

 

Gården Nytorp

Nytorp

Torpet anlades 1895, var bebott fram till dess den nya stadsbebyggelsen drog fram över hammarbyägorna och revs i anslutning till anläggandet av friluftsbadet som ännu finns kvar.

Källor/litteratur:
Anders Bergmans opublicerade papper om torp i Söderort